پلی اکتیو

سدیم آلومینات یک


این ماده پودر سفید رنگی است که در صنایع آب و فاضلاب و در ساخت اکسید آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد . این ماده در افزودنیهای بتن نیز کاربرد دارد . شاخصه آلومینات سدیم مقدار درصد آن است که معمولا ۵۰ تا ۸۰ می باشد .

 

بسته بندی

سدیم آلومینات در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی به فروش می رسد .